dr hab. inż. Jerzy Michalski

Dyscypliny KBN: Inżynieria materiałowa
Stopień naukowy: dr hab. inż.

Zainteresowania naukowe:
inżynieria materiałowa, inżynieria powierzchni, projektowanie procesów obróbki cieplno-chemicznej, w szczególności regulowanego azotowania gazowego. Matematyczne modelowanie właściwości atmosfer azotujących z przeznaczeniem do symulacji kinetyki wzrostu warstwy azotowanej. Badania właściwości wytwarzanych warstw dyfuzyjnych. Konstrukcja laboratoryjnych urządzeń do realizacji procesów obróbki cieplno-chemicznej.

Stanowisko i miejsce pracy
adiunkt, Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

Ludzie Nauki - Baza OPI | Google Scholar | Annals of WULS |